Space, The Answer
The Kaiser's bark echoes between the houses, shakes the bedbugs off the tapestry. And the birds' cluster-beaks fall down in to the throats of the humans gaping in absurdum towards the sky. (They believe what they see is eternity. But both you and I know that space has an ending. What comes then? the idiot asks. Then everything is turned inside out.)

(The Elements)

Rymden, svaret
Kejsaren skäller så det ekar mellan husen, skakar vägglössen ur gobelängerna. Så fåglarnas klusternäbbar far rakt ner i halsen på människorna som står och gapar in absurdum av vördnad mot himlen. (De tror att det de ser är oändligheten. Men både du och jag vet att rymden har ett slut. Vad kommer sen frågar den idioten. Sedan vänds allting ut och in.)

(Elementen)